(UPDATE) KAVELS ACHTER DE DUINEN – MONSTER (*gratis adviesgesprek)

zelfbouw bouwbegeleiding bouwbegeleider ontwerp architect projectmanager aannemer vrije kavels luxe high-end vergunningsaanvraag adviseur biobased natuurinclusief circulair vrijstaande woning modern luxueuze Westlandse Zoom Olsthoorn makelaars Borgdorff makelaars BPD Gemeente Westland kavels achter de duinen kosten bouwkosten kwaliteit planning vergunning Westmade Noord Monster Noorderduin Duyn Boomgaerde kavelpaspoort beeldkwaliteitsplan Oorberweg

Kavels Achter de Duinen bestaat uit 60 zelfbouwkavels welke gefaseerd in verkoop worden gebracht door Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Maak hier uw woondroom waar in samenwerking met bouwbegeleider LENCO Zelfbouw Support!

Ligging
De 60 zelfbouwkavels komen tussen de Haagweg, Plaats Langeveld en de Oorberlaan in Monster. Het project is onderdeel van woongebied ‘Achter de Duinen’ in bestemmingsplan Westmade-Noord. De kavels sluiten aan bij de rest van woongebied ‘Achter de Duinen’ met de projecten Noorderduin, Duyn en Boomgaerde.

Bouwkavels
De eerste 13 zelfbouwkavels met oppervlakten vanaf 365 tot circa 850 m² zijn vanaf 8 februari 2023 in de verkoop gebracht. Op maandag 20 november 2023 komen daar 9 kavels (fase 2) in verkoop bij.

Beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoort
Om de architectuur in de wijk op elkaar aan te laten sluiten is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor elk kavelnummer is een kavelpaspoort gemaakt. In dit document staan de ‘bouwregels’ en wordt het proces uitgelegd. Het kavelpaspoort biedt samen met het beeldkwaliteitsplan alle informatie om tot een passend ontwerp te komen. Meer informatie hierover is op de projectwebsite van Westlandse Zoom te vinden.

Planning en inschrijving
Op maandag 20 november om 12.00 uur start de online verkoop van fase 2. Fase 2 bestaat uit 9 kavels aan het water aan de zijde van de Oorberlaan.

Op zaterdag 25 november tussen 11.00 en 13.00 uur wordt er een kavelevent georganiseerd door het verkoopteam van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars. Locatie: Projectbureau OBWZ, Haagweg 33D1 te Monster. Daar kunt u meer informatie krijgen over de kavels, het proces en de mogelijkheden. LENCO Zelfbouw Support is daar ook bij aanwezig.

De stedenbouwkundig ontwerper van Westmade-Noord is aanwezig om toelichting te geven op het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord waarin o.a. de richtlijnen voor de architectuur en de (ontwerp)procedures zijn vastgelegd. Ook is het mogelijk om op de bouwlocatie Westmade-Noord de 9 kavels van Fase 2 te bekijken.

Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat je ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem, op basis van hoe lang je ingeschreven staat, of je voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel.

Meer info
Bron (tekst en afbeeldingen): Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
Projectwebsite: https://kavelsachterdeduinen.nl/
Verkoopmakelaars: Borgdorff makelaars en Olsthoorn Makelaars

Project- en bouwbegeleiding:
Word of ben je “tijdelijk projectmanager” van jouw gereserveerde of gekochte bouwkavel? Maar twijfel je of je zelf het ontwerp en de bouw van jouw eigen droomhuis tot een goed einde kan brengen? Neem voor een gratis adviesgesprek vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

- GRATIS ADVIESGESPREK -
×