KUNSTENAARSVERBLIJF IN CHARLOIS – WINNAAR JOB DURA PRIJS 2022!

Job Dura Prijs 2022 Kunstenaarsverblijf Charloisse Lagedijk Rotterdam Charlois bouwbegeleider LENCO Zelfbouw Support Bureau SLA

Het biobased kunstenaarsverblijf in Charlois is winnaar geworden van de Job Dura Prijs 2022!

Genomineerden
Uit meer dan 40 projecten zijn op vrijdag 26 augustus 2022 een 5-tal projecten genomineerd voor de Job Dura Prijs 2022, te weten: Basisschool Het Epos, BlueCity, Floating Office Rotterdam, Kunstenaarsverblijf Charloisse Lagedijk en Wooncoöperatie W1555.

Winnaar Job Dura Prijs 2022
Op 19 oktober 2022 is in het theater Zuidplein in Rotterdam het Kunstenaarsverblijf Charloisse Lagedijk als winnaar van de Job Duraprijs 2022 uitgeroepen. Het project ontvangt een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000. Het thema van deze editie was: ‘Circulariteit’.

Korte film winnaar Job Dura Prijs 2022:

LENCO Zelfbouw Support heeft voor dit project de bouwcoördinatie en begeleiding van de opdrachtgever verzorgt.

Juryrapport
“Het recentelijk opgeleverde woonhuis dat tevens woon- en werkruimte biedt aan kunstenaars, artiesten en theatermakers die tijdelijk in Rotterdam verblijven, is geconstrueerd uit het natuurlijke materiaal kalkhennepbeton. De jury prijst de compromisloze, innovatieve toepassing van het biobased bouwmateriaal en de hoogstaande architectonische kwaliteit die daarmee is bereikt. De natuurlijke materialisering en bouwtechniek is zeer veelbelovend en roept op tot grootschaligere toepassing.
Het Kunstenaarsverblijf aan de Charloisse Lagedijk is ontworpen door Bureau SLA, een architectenbureau dat zich sinds jaar en dag heeft toegelegd op de ontwerpprincipes van het biobased en circulaire bouwen. Het verbluffende resultaat dient mede te worden toegeschreven aan opdrachtgever Chris de Jong die tragisch genoeg nauwelijks van de woning heeft mogen genieten. Kort na de oplevering in 2022 stierf hij onverwacht. De prijs is daarmee ook een eerbetoon aan de doortastendheid, volharding en durf van De Jong als opdrachtgever.”

Beoordelingscriteria
De genomineerde projecten werden door de jury nader beoordeeld op basis van een aantal criteria. Zo werd onder meer gekeken in hoeverre de projecten toekomstbestendig en repliceerbaar zijn en of ze bijdragen aan de bewustwording van het thema. Ook werd getoetst of de projecten innovatief van karakter zijn (in concept of techniek) en of ze mogelijk een systeemverandering teweeg kunnen brengen. Ten slotte werd bezien of sprake is van een unieke samenwerking of bijzonder ontwikkelingsproces.

Woningbouwopgave Rotterdam
Rotterdam staat voor een immense woningbouwopgave, terwijl bestaande gebouwen verduurzaamd zullen moeten worden en bouwmaterialen steeds schaarser en duurder worden. Daarom is er een nieuwe manier van bouwen nodig. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle partijen in de bouwketen. Van opdrachtgevers tot architecten, van ontwikkelaars tot bouwers en van materiaalleveranciers tot sloopbedrijven. Er zal gewerkt moeten worden aan nieuwe bouwmethodes, ontwikkelprocessen en samenwerkingsconstructies. Naar innovatieve materiaaltoepassingen, flexibele ontwerpen en demontabele constructies. En naar een nieuwe esthetiek die symbool staat voor duurzaam bouwen. Binnen deze actuele context is er voor de Job Dura Prijs 2022 gezocht naar projecten die vooruitstrevend zijn op het gebied van circulariteit en duurzaam materiaalgebruik in Rotterdam en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.

Samenstelling jury
De jury stond onder leiding van vaste voorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft). De andere juryleden waren Job van Zomeren (directeur Era Contour en winnaar van de Job Dura Prijs 2020 voor de ontwikkeling van Project Little C), Leontien de Waal (Sector Banker Bouw ABN AMRO), Tillmann Klein (hoogleraar Building Product Innovation TU Delft) en Laura Rosen Jacobson (medeoprichter en algemeen directeur Buurman).

Stichting Job Dura Fonds
De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien.

Tekst : jobdurafonds.nl

- GRATIS ADVIESGESPREK -
×