LENCO WERKT MEE AAN ZELFBOUW IN CAPELLE A/D IJSSEL

Zelfbouw kavels Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel wil de bouw van zelfbouw woningen faciliteren. Dit heeft
vorm gekregen binnen de gebiedsvisie Centraal Capelle en wordt mogelijk gemaakt op de locatie Rubenssingel en bedrijventerrein De Mient. LENCO Zelfbouw Support voert binnen deze projecten de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de kavelkopers.

Op basis van een uitgebreid marktonderzoek, twee concept gebiedspaspoorten en twee zelfbouw bijeenkomsten op 12 december en 2 februari j.l. is gebleken dat er enthousiast wordt gereageerd op de plannen. Er is ook bij beide plannen interesse getoond door een bouwgroep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het realiseren van een appartementencomplex. Op 22 maart vond de volgende informatiebijeenkomst plaats waar de grondprijzen bekend zijn gemaakt en de bouwbegeleiders, waaronder LENCO Zelfbouw Support, zijn voorgesteld.

Rubenssingel
Op de locatie Rubenssingel kunnen in totaal 20 zelfbouwwoningen worden gerealiseerd. Aan het water 10 stadswoningen en in het groene binnengebied 10 eengezinswoningen met parkeer- en speelfaciliteiten. Diverse planinformatie en mogelijkheden zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort en kavelpaspoort.

De Nieuwe Mient
De locatie De Nieuwe Mient is een kleinschalig bedrijventerrein dat bij voorkeur samen met de huidige en nieuwe bewoners/ondernemers wordt getransformeerd naar een creatief woon-werkgebied. Er zijn binnen dit plan ruime mogelijkheden qua formaat van de kavels en de te kiezen architectuur. De gemeente nodigt de nieuwe bewoners uit om deel te nemen aan het zogenaamde ‘Buurtmaken’ en mee te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan. Ook hiervoor zijn de mogelijkheden vastgelegd in een gebiedspaspoort. Er mag welstandsvrij worden gebouwd maar er moet wel aan een aantal spelregels worden voldaan. Deze worden ‘De tien van De Mient’ genoemd.

Rol LENCO Zelfbouw Support
Na de aanmeld- en inschrijfperiode verzorgt LENCO Zelfbouw Support namens de gemeente de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de nieuwe bewoners en ondernemers. In deze gesprekken kunnen alle vragen over het zelfbouwen van een woning en/of bedrijfsruimte worden gesteld. Denk hierbij aan vragen als:

  • We willen graag ons droomhuis bouwen maar weten niet wat de eerste stappen zijn.
  • Onze wensen staan in een lijstje maar wat het gaat kosten is ons niet duidelijk.
  • Hoe vind ik de juiste architect en hoe geef ik die een opdracht?

Planning
De aanmeld- en inschrijfperiode voor beide plannen is gepland van 22 maart tot en met 13 mei 2016. Aansluitend zullen de kavels van de locatie Rubenssingel worden toegewezen met een loting en wordt er voor het plan De Nieuwe Mient gestart met het ‘Buurtmaken’.

Link(s)
www.thuisincapelle.nl/groep/ik-bouw- in-capelle

Project- en bouwbegeleiding
Wil je ook ontzorgd worden bij het ontwerpen en bouwen van een eigen huis op een kavel? LENCO Zelfbouw Support kan je daarbij helpen! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

- GRATIS ADVIESGESPREK -
×