Omgevingswet (Wet Kwaliteitsborging) treedt per 1-1-2024 in werking

ontwerpen en bouwen

Op 14 maart 2023 is door de Eerste Kamer bij meerderheid van stemmen besloten tot het invoeren van de nieuwe Omgevingswet waarin ook de Wet Kwaliteitsborging is opgenomen. De wet treedt per 1-1-2024 in werking.

In het nieuwe stelsel is de gemeente vanaf 1-1-2024 verantwoordelijk voor het toetsen van vergunningsplichtige woningbouwplannen (gevolgklasse 1) aan het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.

Of de nieuwe of verbouwde woning voldoet aan de eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) moet door de opdrachtgever c.q. uitvoerende partijen worden aangetoond. Een gecertificeerd Kwaliteitsborger maakt voorafgaand aan de bouw een plan en controleert tijdens de bouw met behulp van een goedgekeurd instrument of wordt voldaan aan de eisen uit het Bbl. De aannemer houdt een bouwdossier bij.

Aan het einde van de bouw geeft de kwaliteitsborger zijn goedkeuring op het totale dossier en kan de opdrachtgever daarmee de gemeente in kennis stellen dat de woning gereed is en voldoet aan de eisen. Hierna kan de nieuwe of verbouwde woning in gebruik worden genomen.

NB. Het is nog onduidelijk of de ingangsdatum 1-1-2024 ook gaat gelden voor woningverbouwingen. Dit wordt in de loop van 2023 bekend gemaakt.

Meer weten?
Wil je weten wat het invoeren van de nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor jouw bouwplannen betekend? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

CONTACT FORMULIER
×