Van Leeuwenhoekkwartier Nieuw Delft
LENCO ZELFBOUW SUPPORT BOUWBEGELEIDER VOOR NIEUWDELFT
13 september 2016
verbouwing woning
JAREN VIJFTIG WONING – BERGEN AAN ZEE
21 november 2016

OPLEVERLEVERINGSKEURING IN 2 STAPPEN -> OPLEVEREN ZONDER OPLEVERPUNTEN

Opleveringskeuring

In oktober 2016 heb ik Leo en Joke begeleid bij de oplevering van hun nieuw gebouwde 2 onder 1 kap woning. Het was hun wens om de bouwtechnische kwaliteit van hun woning te controleren en deze zonder opleverpunten op te leveren. Dat is op 20 oktober gelukt.

Eind september werd ik benaderd door Leo en Joke met het verzoek hen te adviseren bij de oplevering van hun nieuwe 2 onder 1 kap woning in Den Hoorn (ZH). Mijn voorstel was om de oplevering in 2 stappen uit te voeren:

1. Een uitgebreide voorschouw

De voorschouw van de woning stond gepland op 11 oktober 2016. Om deze goed voor te bereiden heb ik begin oktober thuis bij Leo en Joke de woning met hen doorgesproken en de volgende documenten inhoudelijk beoordeeld:

 1. koop-/aanneemovereenkomst;
 2. verkoopbrochure met bijbehorende tekeningen;
 3. het aanvullend overeen gekomen meer- en minderwerk.

Leo en Joke waren goed op de hoogte van hetgeen ze hadden gekocht en aanvullend hadden afgesproken maar er was vanuit de documenten toch een aardig lijstje met aandachtspunten die tijdens de voorschouw beoordeeld moesten worden. Op het lijstje stond onder andere het controleren van:

 • de diverse aansluitpunten voor de na oplevering te plaatsen keuken;
 • of alle elektrapunten op de juiste plaats waren aangebracht;
 • de waterdichting ter plaatse van de dakkapel;
 • de bouwkundige details en afwerking
 • het functioneren van de installaties;
 • het bij de oplevering aanwezig zijn van het SWK-garantiecertificaat en alle handleidingen;
 • de vooraf aan de oplevering te storten bankgarantie à 5% van de koop-/aanneemsom.

Op 11 oktober vond de voorschouw plaats. Na een uitgebreide controle van de binnen- en buitenzijde van de woning bleken er 25 punten te zijn die door de aannemer nog gecorrigeerd moesten worden. Het ging onder meer om de volgende punten:

Buitenzijde van de woning:

 • pointerwerk van het metselwerk niet goed uitgevoerd;
 • ontbrekende open stootvoegen in het gevelmetselwerk;
 • dakkapel onvoldoende waterdicht afgewerkt;
 • beschadigingen op het schilderwerk van kozijnen en deuren.

Binnenzijde van de woning:

 • beschadigingen van schilder- en sauswerk van kozijnen en plafonds;
 • defecte vlizotrap;
 • slechte afdichting rondom dakdoorvoer;
 • defecte sluiting van draai-kiep raam;
 • plafondlichtpunt in slaapkamer op verkeerde plaats;
 • ontbrekende kitvoeg ter plaatse van tegelwerk in badkamer;
 • aarding niet correct aangesloten in badkamer;
 • defecte bediening ventilatieroosters.

Voor mijn opdrachtgevers heb ik deze punten in een duidelijk overzicht op een rijtje gezet zodat zij precies wisten wat de aannemer nog moest corrigeren om de oplevering te laten plaatsvinden.

2. De oplevering

De oplevering van de woning vond plaats op 20 oktober 2016.

Bij aanvang bleek, na telefonisch contact met de projectnotaris, dat de aannemer nog niet had gezorgd voor het aanleveren van de 5% bankgarantie. Dit zou betekenen dat Leo en Joke de sleutels niet in ontvangst konden nemen en de oplevering van de woning moest worden verplaatst. De aannemer heeft dit op ons verzoek tijdens het opleveren van de woning alsnog opgelost.

Naast een algehele controle van de woning werd ook gecontroleerd of alle punten op de lijst van de voorschouw gecorrigeerd waren. Na de laatste aanpassingen is de woning tot tevredenheid van Leo en Joke zonder opleverpunten opgeleverd.

CONTACT FORMULIER