RUBENSSINGEL – CAPELLE A/D IJSSEL

De gemeente Capelle a/d IJssel wil de bouw van zelfbouw woningen faciliteren. Dit heeft vorm gekregen binnen de gebiedsvisie Centraal Capelle en wordt mogelijk gemaakt op de locatie Rubenssingel. LENCO Zelfbouw Support voert binnen dit project de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de kavelkopers.

Op basis van een uitgebreid marktonderzoek, een concept gebiedspaspoort en twee zelfbouw bijeenkomsten op 12 december 2015 en 2 februari 2016 is gebleken dat er enthousiast wordt gereageerd op het plan. Er is bij dit plan ook interesse getoond door een bouwgroep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO). Op 22 maart vond de volgende informatiebijeenkomst plaats waar de grondprijzen bekend zijn gemaakt en de bouwbegeleiders, waaronder LENCO Zelfbouw Support, zijn voorgesteld.

Op de locatie Rubenssingel kunnen in totaal 20 zelfbouwwoningen worden gerealiseerd. Aan het water 10 stadswoningen en in het groene binnengebied 10 eengezinswoningen met parkeer- en speelfaciliteiten. Diverse planinformatie en mogelijkheden zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort en kavelpaspoort.

Na de aanmeld- en inschrijfperiode verzorgt LENCO Zelfbouw Support namens de gemeente de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de nieuwe bewoners. In deze gesprekken kunnen alle vragen over het zelfbouwen van een woning worden gesteld. Denk hierbij aan vragen als:

  • We willen graag ons droomhuis bouwen maar weten niet wat de eerste stappen zijn.
  • Onze wensen staan in een lijstje maar wat het gaat kosten is ons niet duidelijk.
  • Hoe vind ik de juiste architect en hoe geef ik die een opdracht?

De aanmeld- en inschrijfperiode is gepland van 22 maart tot en met 13 mei 2016. Aansluitend zullen de kavels worden toegewezen met een loting.

Satus project: In uitvoering

Update 2017: De voorlopige koopcontracten tussen de kavelkopers en de gemeente zijn getekend. Het ontwerp van de woningen wordt nu verder uitgewerkt.

Update 2018: Alle kavels zijn inmiddels verkocht. De eerste paal is geslagen op 28 maart 2018.

Update 2019: Het merendeel van de woningen is inmiddels opgeleverd.

Meer info:
Bron afbeeldingen: gemeente Capelle a/d IJssel

Wil je ook ontzorgd worden bij het ontwerpen en bouwen van een eigen huis op een kavel? LENCO Zelfbouw Support kan je daarbij helpen! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

CONTACT FORMULIER
×