Renovatie woning Rotterdam
RENOVATIE WONING – ROTTERDAM
24 april 2017
Papeterspad dordrecht
PAPETERSPAD – DORDRECHT
2 februari 2017

GEERPARK – VLIJMEN

De gemeente Heusden verkocht een groot aantal vrije kavels aan particulieren binnen de uitbreidingslocatie Geerpark in Vlijmen. Vlek 2A “Morgenzon” met 32 zelfbouwkavels gaat vanaf 28 maart 2017 in de verkoop. LENCO Zelfbouw Support is gevraagd om in opdracht van de gemeente Heusden diverse bouwbegeleidingsgesprekken voeren met de kavelkopers.

De locatie Geerpark ligt ten westen van Vlijmen aan de noordkant van de A59. Geerpark heeft de ambitie de meest duurzame woon-/werkwijk van Nederland te worden. Het wordt een wijk met een Brabantse signatuur en innovatieve landelijke bebouwing. Het plan biedt ruimte aan maximaal 800 woningen.

Zelfbouw kavels
Vlek 2A “Morgenzon” binnen het Geerpark is verdeeld in 32 zelfbouwkavels waar particulieren een eigen huis op een kavel kunnen bouwen.

Werkzaamheden
LENCO Zelfbouw Support is één van de drie bouwbegeleiders die van de gemeente opdracht ontving om de kavelkopers na het reserveren van een kavel in een tweetal informatieve gesprekken op weg te helpen met het zelfbouwproces. In de gesprekken met de kavelkopers werd naast het beantwoorden van diverse vragen ook informatie gegeven over de mogelijkheden van duurzaam en energiezuinig bouwen.

Planning:
De verkoop van de kavels is gestart op 30 maart 2017. De realisatie van de woningen is in volle gang en de eerste woningen zijn in 2019 opgeleverd.

Meer info: www.dekavelwinkel.nl

Bron afbeeldingen: Gemeente Heusden

Wilt u ook ontzorgd worden bij het ontwerpen en bouwen van een eigen huis op een kavel? LENCO Zelfbouw Support kan u daarbij helpen! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

CONTACT FORMULIER