DE NIEUWE MIENT – CAPELLE A/D IJSSEL

De gemeente Capelle a/d IJssel wil de bouw van zelfbouw woningen faciliteren. Dit heeft vorm gekregen binnen de gebiedsvisie Centraal Capelle en wordt mogelijk gemaakt op het bedrijventerrein De Mient. LENCO Zelfbouw Support voert binnen dit project de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de kavelkopers.

Op basis van een uitgebreid marktonderzoek, een concept gebiedspaspoort en twee zelfbouw bijeenkomsten op 12 december 2015 en 2 februari 2016 is gebleken dat er enthousiast wordt gereageerd op het plan. Er is ook interesse getoond door een bouwgroep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO) voor het realiseren van een appartementencomplex. Op 22 maart vond de volgende informatiebijeenkomst plaats waar de grondprijzen bekend zijn gemaakt en de bouwbegeleiders, waaronder LENCO Zelfbouw Support, zijn voorgesteld.

De locatie De Nieuwe Mient is een kleinschalig bedrijventerrein dat bij voorkeur samen met de huidige en nieuwe bewoners/ondernemers wordt getransformeerd naar een creatief woon-werkgebied. Er zijn binnen dit plan ruime mogelijkheden qua formaat van de kavels en de te kiezen architectuur. De gemeente nodigt de nieuwe bewoners uit om deel te nemen aan het zogenaamde ‘Buurtmaken’ en mee te denken over de invulling van het stedenbouwkundig plan. De mogelijkheden hiervoor zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort. Er mag welstandsvrij worden gebouwd maar er moet wel aan een aantal spelregels worden voldaan. Deze worden ‘De tien van De Mient’ genoemd.

Na de aanmeld- en inschrijfperiode verzorgt LENCO Zelfbouw Support namens de gemeente de eerste bouwbegeleidingsgesprekken met de nieuwe bewoners en ondernemers. In deze gesprekken kunnen alle vragen over het zelfbouwen van een woning en/of bedrijfsruimte worden gesteld. Denk hierbij aan vragen als:

  • We willen graag ons droomhuis bouwen maar weten niet wat de eerste stappen zijn.
  • Onze wensen staan in een lijstje maar wat het gaat kosten is ons niet duidelijk.
  • Hoe vind ik de juiste architect en hoe geef ik die een opdracht?

De aanmeld- en inschrijfperiode voor beide plannen is gepland van 22 maart tot en met 13 mei 2016. Aansluitend wordt er voor het plan De Nieuwe Mient gestart met het ‘Buurtmaken’.

Status project: Afgerond

Update 2017: De voorlopige koopovereenkomsten tussen de kavelkopers en de gemeente zijn getekend, het ‘Buurtmaken’ is afgerond en de ontwerpen worden nu verder uitgewerkt.

Update 2018: Op 1 kavel (optie) na zijn alle kavels verkocht. De eerste kavels zullen naar verwachting in oktober 2018 aan de zelfbouwers worden geleverd. De bouw van de woningen zal dan starten.

Update 2019: De zelfbouwers zijn gestart met het realiseren van de woningen.

Meer info:
Bron afbeeldingen: gemeente Capelle a/d IJssel

Wil je ook ontzorgd worden bij het ontwerpen en bouwen van een eigen huis op een kavel? LENCO Zelfbouw Support kan je daarbij helpen! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

CONTACT FORMULIER
×