KAVELS ACHTER DE DUINEN – MONSTER

zelfbouw bouwbegeleiding bouwbegeleider ontwerp architect projectmanager aannemer vrije kavels luxe high-end vergunningsaanvraag adviseur biobased natuurinclusief circulair vrijstaande woning modern luxueuze Westlandse Zoom Olsthoorn makelaars Borgdorff makelaars BPD Gemeente Westland kavels achter de duinen kosten bouwkosten kwaliteit planning vergunning Westmade Noord Monster Noorderduin Duyn Boomgaerde kavelpaspoort beeldkwaliteitsplan Oorberweg

Kavels Achter de Duinen bestaat uit 60 zelfbouwkavels welke gefaseerd in verkoop worden gebracht door Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Maak hier uw woondroom waar in samenwerking met bouwbegeleider LENCO Zelfbouw Support!

Ligging
De 60 zelfbouwkavels komen tussen de Haagweg, Plaats Langeveld en de Oorberlaan in Monster. Het project is onderdeel van woongebied ‘Achter de Duinen’ in bestemmingsplan Westmade-Noord. De kavels sluiten aan bij de rest van woongebied ‘Achter de Duinen’ met de projecten Noorderduin, Duyn en Boomgaerde.

Bouwkavels
De eerste 13 zelfbouwkavels met oppervlakten vanaf 365 tot circa 850 m² zijn vanaf 8 februari 2023 in de verkoop gebracht.

Om de architectuur in de wijk op elkaar aan te laten sluiten is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor elk kavelnummer is een kavelpaspoort gemaakt. In dit document staan de ‘bouwregels’ en wordt het proces uitgelegd. Het kavelpaspoort biedt samen met het beeldkwaliteitsplan alle informatie om tot een passend ontwerp te komen. Meer informatie hierover is op de projectwebsite van Westlandse Zoom te vinden.

Planning en inschrijving
Op woensdag 8 februari is de online verkoop van fase 1 gestart. Fase 1 bestaat uit 13 kavels met oppervlakten vanaf 365 tot circa 850 m2 langs de Oorberlaan. De deadline voor de inschrijving was woensdag 15 maart 2023, 08:00 uur. Let op: De volgende fase met kavels wordt in de loop van 2023 in verkoop gebracht.

Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat je ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem, op basis van hoe lang je ingeschreven staat, of je voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel.

Meer info
Bron (tekst en afbeeldingen): Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
Projectwebsite: https://kavelsachterdeduinen.nl/
Verkoopmakelaars: Borgdorff makelaars en Olsthoorn makelaars

Project- en bouwbegeleiding:
Wordt je “tijdelijk projectmanager” van jouw gereserveerde of gekochte bouwkavel? LENCO Zelfbouw Support heeft de nodige kennis en de ruime ervaring om je daar uitstekend bij te ontzorgen! Neem voor een gratis adviesgesprek vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel 06-12407184.

CONTACT FORMULIER
×